Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

betterthansorrow
20:14
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— Patrick the Pan
betterthansorrow
20:07
5280 1a0f
Reposted fromjenny-schecter jenny-schecter viatutaj tutaj
betterthansorrow
20:06
D., Twoje łzy nie są oznaką słabości. To jest wręcz coś odwrotnego. Powinnaś być dumna z samej siebie, że myślisz, że zastanawiasz się, przeżywasz, masz świadomość wielu rzeczy, a nie ulegasz biernej egzystencji bez jakiegokolwiek zaangażowania. To niesamowite, że ta beznadzieja codzienności i mrożąca krew w żyłach głupota ludzka nie otępiły Twojego umysłu! Teraz, w dzisiejszych czasach, używanie mózgu do innych celów niż zarabianie hajsu, spełnianie ambicji i oczekiwań (często nie swoich) i imponowania innym majątkiem, piękną figurą i trwającymi miesiąc wakacjami, najlepiej gdzieś na wyspach tropikalnych to tak! To jest na wagę złota. Naprawdę, nie rozumiem D., dlaczego ludzie mają takie "ambicje", skoro człowiek z natury rzeczy jest taki ułomny i niedorozwinięty? Ok, może i latamy na Księżyc i wspaniałomyślnie skonstruowaliśmy bombę atomową, ale co to ma za znaczenie gdy nie potrafimy nie krzywdzić siebie nawzajem? Być po prostu najprościej uczciwymi i sprawiedliwymi?
— fragment listu od Olina
Reposted fromtutaj tutaj
betterthansorrow
20:04
1104 8a1b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatutaj tutaj
betterthansorrow
19:32
Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz - osiągniesz sukces.
— Albert Schweitzer
Reposted fromdonotsendrequest donotsendrequest viaMartak Martak
betterthansorrow
19:30
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
— tumblr
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaMartak Martak
betterthansorrow
19:29
Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMartak Martak
betterthansorrow
19:28
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka

March 06 2017

betterthansorrow
22:07
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
betterthansorrow
22:02
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido

July 06 2015

betterthansorrow
08:53
Clinging to me
Like a last breath you would breathe
You were like home to me
I don't recognize this street
— Ellie Goulding - I Know You Care
betterthansorrow
07:53
Reposted fromthebelljar thebelljar viasamozatrucie samozatrucie
betterthansorrow
07:52
Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMartak Martak
betterthansorrow
07:48
betterthansorrow
07:39
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn
Reposted fromrainbowside rainbowside viainsidemylove insidemylove

June 23 2015

betterthansorrow
20:58
Play fullscreen
It's funny how reflections change
When we're becoming something else 
betterthansorrow
20:52
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viainsidemylove insidemylove
betterthansorrow
20:45
4113 b2c5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatutaj tutaj

June 16 2015

betterthansorrow
21:40
4491 a3ba 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahorses horses
betterthansorrow
21:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl